Lån bedrift

Hvilke bank du bør søke hos når du skal ha lån til bedrift kommer mest an på hvor stor lånesum du trenger. Valget står som regel mellom sparebankene og nisjebanker som tilbyr såkalte forbrukslån uten sikkerhet. Hvem som er billigst beror på mange faktorer som du bør sette deg inn i på forhånd. Her får du forklaringen du trenger.

Hvor mye penger trenger bedriften?

Hvor mye penger folk låner til firma varierer naturligvis veldig. De fleste som skal starte for seg selv har et lavt behov. Mange låner kun for å få dekket kravet til aksjekapital på 30 000 kroner, og betaler gjerne tilbake lånet så snart firmaattesten kommer i tilsendt i posten. Som vi skal se lenger ned i artikkelen trenger ikke slike lån bli noen kostbar affære.

Er pengebehovet knyttet til drift eller investeringer blir saken en helt annen. Generelt sett er det dyrt å låne store summer til firma, og firmaet skal ha relativt god avkastning på investeringene, eller fra driften, for at dette kan anses som forsvarlig.

Vi fokuserer derfor på lån på henholdsvis 50 000 kroner og 500 000 kroner, da disse summene vil være godt egnet til å beskrive hvordan kostnadsbildet blir.

Hvor kan du få firmalån?

Etablering av et selskap kan være enklest å skaffe fra nisjebankene som ikke krever sikkerhet.

De aller fleste sparebanker yter lån til firma, og det samme gjelder selvsagt forretningsbankene. I tillegg er det nærliggende å søke om lån fra nisjebankene som yter forbrukslån uten krav til sikkerhet. Der finnes det per i dag omtrent 25 aktører som kan være behjelpelige. Lånesummene du kan søke om derfra er fra mellom 5 000, og opp til 500 000 kroner.

Det lønner seg å innhente mange tilbud, da bankenes rentetilbud vil variere i forhold til hvem søkeren.

Lånemeglere innhenter tilbudene gratis

Du kan gjøre jobben enklere når du skal innhente lånetilbud ved å bruke et meglerselskap. Lånemeglere er gratis å bruke (de får provisjoner fra bankene de representerer), og de beste av de samarbeider med et høyt antall banker.

Axo Finans – 20 partnerbanker

Axo Finans er et av landets ledende meglerselskap for finansiering uten sikkerhet og lån til refinansiering. Denne megleren er som regel blant de som representerer flest banker, og per i dag er dette 20 utlånere. Dette betyr at det er nesten ingen nisjebanker igjen som ikke samarbeider med Axo.

Minstekravene når du sender søknaden via Axo Finans er at du er minst 23 år, og har registrert liknet inntekt.

Lendo – 20 partnerbanker

Lendo hadde inntil nylig samarbeid med 16 banker, men dette økte nylig til 20. Som med Axo Finans betyr det at meglerselskapet dekker nesten hele markedet for lån uten sikkerhet. Denne megleren er også blant de mest erfarne, de har et servicefokusert kundesenter, og kapable søknadsbehandlere som kan faget sitt.

Minstekravene når du søker via Lendo er at du er minst 18 år, og kan dokumentere en årsinntekt på minimum 120 000 kroner.

Merk deg at krav til alder og inntekt varierer mellom bankene. Er du for eksempel 20 år, vil antallet tilbud du kan få være lavere enn om du hadde vært 25 år gammel. Dette fordi noen banker har alderskrav som er over 20 år.

Du låner i ditt eget navn

Et forbrukslån har ingen begrensninger i forhold til hva du bruker pengene til, så lenge formålet ikke strider med norske lover. Selskapet ditt kan imidlertid ikke være låntaker for disse lånene. Du vil i stedet kunne stå som låntaker selv, og kan deretter bruke pengene på firmaet ditt, for eksempel til aksjekapital eller investeringer. Rentekostnadene vil du få skattefradrag fra personinntekten for på vanlig vis.

For noen kan det bli aktuelt å tegne en egen låneavtale mellom seg selv om selskapet. I så fall bør du vurdere å få juridisk rådgivning på hvordan avtalen bør skrives.

Små lån til bedrift fra sparebank

Sparebanker som Nordea, Sparebank1 og DNB tilbyr firmalån på omtrent de samme summene som usikrede forbrukslån. Man skulle tro at sparebankene var rimeligere på denne typen finansiering, men det stemmer ikke helt. Faktisk kan en sparebank bli den desidert dyreste løsningen.

Rentene du får på for eksempel et lån til bedrift på 50 000 kroner er riktignok ganske lave, men sparebankene tar igjen så det holder på gebyrene. Vi kan bruke DNB som et eksempel.

Dette er hva et bedriftslån fra DNB vil koste deg i dag om du velger 5 års nedbetalingstid:

  • Lånesum – 50 000 kroner.
  • Nedbetalingstid – 5 år.
  • Nominelle renter – 6,5%.
  • Effektive renter – 17,3%.
  • Termingebyr – 70 kroner.
  • Etableringsgebyr – 6 500 kroner.

Som vi ser er gebyrene det som gjør lånet dyrt. DNB krever i utgangspunktet 1% av lånesummen, men har 6 500 kroner som et minimum for å etablere lånet. I dette tilfellet vil dermed etableringsgebyret tilsvarer hele 13% av selve lånesummen.

Marginale gebyrer hos nisjebankene

Til sammenligning vil du kunne låne samme sum hos for eksempel Santander Consumer Bank, med høyere renter, men helt uten etableringsgebyr. Det dyreste etableringsgebyret du vil finne hos konkurrentene til Santander er omtrent 900 kroner. Mange av de differensierer også gebyret, og har lavere satser dersom lånesummen også er lav, for eksempel 400 kroner.

Utfordringen er at rentene blir som regel høyere enn 6,5% hos nisjebanker som Santander, Bank Norwegian, Easybank, og de omtrent 20 andre aktørene. Spørsmålet er da hvor høye renter du kan forvente.

Renter på usikrede forbrukslån til firma

Så godt som alle nisjebanker gir individuelle rentetilbud til søkerne sine. Dette er noe de gjør i forbindelse med kredittvurderingen. Kort beskrevet vil det si at en søker som anses som en sikker betaler, vil kunne få langt rimeligere renter enn en som banken antar har høyere risiko for mislighold. Dette beregner bankene basert på blant annet søkerens kredittscore og betalingsevne.

I praksis vil det si at lånet kan få nominelle renter helt ned mot 6%, men de kan også i sjeldne tilfeller komme opp mot 20%. Gjennomsnittlige nominelle renter for lån på omtrent 50 000 kroner ligger gjerne mellom 12% og 16%. Hvilke betingelser du får vet du med andre ord ikke før du mottar lånetilbudet.

Kostnader på små lånesummer

Det usikrede forbrukslånet fra en nisjebank blir omtrent like dyrt som lånet fra en sparebank, det øyeblikket de nominelle rentene kommer opp i cirka 15%. Dette er heller ikke uvanlige renter å få når lånesummen er såpass lav som 50 000 kroner. Generelt er det slik at store lån har lavere gjennomsnittlige renter enn små lån.

Likevel vil nisjebankene ofte kunne gi bedre tilbud på smålån til firma, enn det du vil få fra en sparebank. For større lånesummer er dette imidlertid mer usikkert.

Kostnader på store lånesummer

Låner du i stedet 500 000 kroner til firmaet, vil sannsynligvis en sparebank være en bedre løsning. Selv om etableringsgebyret fortsatt er skyhøyt, vil gebyrkostnadene uansett bli lave i forhold til rentekostnadene. Rentene blir den desidert største kostnaden når lånesummen er stor og nedbetalingstiden lang.

Får du et lån med nominelle renter på 6,5% på et lån på en halv million, nedbetalt på 5 år, vil de effektive rentene bli marginalt høyere enn de nominelle. I DNBs tilfelle er de effektive rentene da 7,65%, til tross for det dyre etableringsgebyret.

Relativt høye totalkostnader på firmalån

Totalkostnadene blir uansett høye, og du ender opp med å betale nesten 90 000 kroner i renter og gebyrer for lånet fra DNB. For å få samme totalkostnader på et lån fra en av nisjebankene, må de nominelle rentene komme ned mot cirka 7%. Da vil de effektive rentene, der alle gebyrer tas med, bli omtrent de samme som lånet fra sparebanken. Å få så lave renter hos en nisjebank skjer kun dersom den som søker har høy kredittscore.

Bruk kort tid på tilbakebetalingen

Den mest effektive måten å kutte lånekostnadene på er å betale tilbake lånet så raskt det lar seg gjøre. Enten du låner fra en nisjebank eller en sparebank, gjelder de samme reglene.

  • Du kan innfri lånet i sin helhet førtids dersom du vil.
  • Du kan betale større avdrag når som helst.
  • Banken kan ikke kreve ekstra betaling ved førtids innfrielse eller større avdragsbetaling. De har kun krav på påløpte renter og gebyrer.

For de som låner en liten sum til aksjekapital, betyr dette i praksis at de kan kvitte seg med lånet så snart firmaet er etablert. De 30 000 kronene kan da tas ut fra firmakontoen, og brukes til å innfri lånet. Kostnadene blir da kun et eventuelt etableringsgebyr, pluss renter for de dagene det er snakk om.

Sammenlign alltid mange tilbud på firmalån

Det er relativt enkelt å finne ut hvilken sparebank som har det rimeligste lånet til firma. Der gis det som regel like nominelle renter til alle som får lån. Hos nisjebankene må du søke for å finne ut hva rentene blir, siden disse alltid er individuelle.

I alle tilfeller bør du absolutt innhente mange tilbud, enten det er fra spare- eller nisjebanker. Det er bare da du kan finne ut hvilken bank som har det billigste lånet til ditt firma. Dette blir spesielt viktig dersom lånebehovet er stort.

Oppsummering

Å låne små summer til firmaet, for eksempel for å skaffe til veie aksjekapitalen, trenger ikke bli dyrt. Når lånebehovet er lavt vil nisjebanker med usikrede firmalån ofte være konkurransedyktige. Dette fordi de har lave eller ingen gebyr for etablering av lånet.

Skal firmaet låne mye penger, vil en sparebank kunne være rimeligere enn en nisjebank. Dette fordi rentene ofte er lavere i sparebankene, mens etableringsgebyret deres gjerne er dyrt. Kostnadene for gebyret blir imidlertid prosentvist lavt når lånesummen er høy. Da vil rentene ha mye mer å si enn når lånet er på en liten sum.

Alle lån kan innfris førtids uten ekstra kostnader utover påløpte renter og gebyrer. Det samme gjelder innbetalinger av ekstra avdrag. Å betale tilbake firmalånet raskt er den beste måten å redusere kostnadene på, sammen med det å finne det billigste alternativet i utgangspunktet.