Hvor lang nedbetalingstid bør du ha på forbrukslånet?

Det er mange vurderinger å ta når du skal søke om forbrukslån. En viktig faktor de fleste er opptatt av er hvilke rente de får. Ikke alle er like opptatt av nedbetalingstid, selv om også dette i stor grad påvirker hvor mye lånet vil koste. Ofte er du kanskje bare glad for lang nedbetalingstid og gjør derfor ikke andre vurderinger. Realiteten er at her er det er mye å spare. Det er også mange hensyn som må tas. Det er ikke slik ett fasitsvar som vil passe alle låntakere.

Hva er vanlig?

Et forbrukslån har generelt kortere nedbetalingstid enn for eksempel boliglån. Bankene kan gi deg opp mot 30 års nedbetaling på boliglånet. I motsetning til dette kan banken tilby mellom 1–5 års nedbetaling på et forbrukslån. Unntaket er dersom formålet med forbrukslånet er å refinansiere annen gjeld. Da kan du få opp mot 15 års nedbetalingstid.

Det er ikke slik at du automatisk får fem års nedbetalingstid. Banken tilbyr en maksimal lånetid når du får lånetilbudet. Dette vil blant annet være avhengig av lånesum og din økonomi. Innenfor grensen du får av banken er det opp til deg å velge hvor lang nedbetalingstid du vil ha.

Det lønner seg å betale ned lånet så raskt som mulig

Generelt bør du betale ned lån så raskt som mulig. Men du bør alltid prioritere det dyreste lånet først. Forbrukslån er generelt mye dyrere enn en del andre lånetyper. Dette er lån der du ikke stiller eiendel som sikkerhet til banken. Resultatet av dette er at renteutgiftene er høyere enn lån der du stiller sikkerhet til banken. Du sparer derfor mye på å prioritere å betale ned forbrukslån raskt.

Desto raskere du betaler ned lånet, desto mindre betaler du totalt i renteutgifter. I tillegg betaler du færre gebyr. Dette forutsetter at du ikke har annen, dyrere, gjeld. Har du eksempelvis kredittkortgjeld vil det lønne seg å prioritere denne først. Deretter forbrukslån.

Vær realistisk med nedbetalingsplan

«Raskest mulig» bør ikke bety det samme for alle lånesøkere. Alle har ulike økonomiske forutsetninger. Det er mye å spare på å betale så raskt som mulig, men ikke på bekostning av andre nødvendige utgifter. Unngå å gå inn avtale om så rask nedbetaling at du eksempelvis risikerer å ikke kunne betale boliglånet. Purring og inkassovarsel gjør bare at du må betale mer på andre utgifter. Vær derfor realistisk når du gjør avtale med banken.

Før du tar opp lån bør du sette opp en oversikt over inntekt og utgifter. Da ser du hvor stort rom du faktisk har i økonomien til å betjene et lån. Gjør deretter en vurdering basert på hvor høye månedskostnader du får på ulik nedbetalingstid. Det kan være lurt å regne med en renteøkning. Vær samtidig streng med deg selv og prøv å velge bort unødvendige utgifter. Velg den raskeste nedbetalingstiden som faktisk er realistisk for deg.

Ekstra betalinger

Ser du at du får inn ekstra penger en måned bør dette gå til å betale ned forbrukslån. Du kan betale inn ekstra på lånet ditt når du har rom for det. Undersøk om det er ekstra kostnader knyttet til en ekstra innbetaling. Du bør også finne ut hva som skjer med nedbetalingstiden når du betaler mer. Målet er å minske nedbetalingstid, mens noen aktører minsker i stedet månedsbetalingene. Da sparer du ikke på totalkostnadene.

Oppsummert

Det er ingen fasitsvar på akkurat hvor lang nedbetalingstid som er best. Så raskt som mulig er billigst, men her er «som mulig» en viktig faktor. Nedbetalingstid er en vurdering mellom totalkostnad og månedskostnad. Pass derfor på å velge den nedbetalingstiden som er så rask som din økonomi tåler.