Gjeldsregisterets betydning for de med lån uten sikkerhet

Gjeldsregisteret ble innført i 2019 for å gi en bedre oversikt over lån uten sikkerhet. Det inkluderer kredittkortgjeld, forbrukslån og andre kredittrammer. Dette registeret ble innført som et verktøy for å forebygge betalingsproblemer. Men hva betyr gjeldsregisteret for deg som har lån uten sikkerhet?

Gjeldsregisteret gir oversikt over lån

Tidligere har ikke bankene hatt mulighet til å skaffe seg oversikt over kunders totale gjeld. Da du søkte om lån var banken dermed avhengig av at du som kunde oppga riktige opplysninger. Dette endret seg da gjeldsregisteret ble lansert i 2019.

I gjeldsregisteret kan banken få oversikt over din usikrede gjeld. I tillegg vil banken se alle kredittrammer du har innvilget. Om du har et kredittkort liggende som ikke er brukt, vil banken likevel regne det som gjeld. Selv om kredittrammen står ubrukt i dag, har du mulighet til å benytte deg av den ved behov. Så lenge du har den til disposisjon vil derfor kredittrammen regnes som gjeld.

Nordmenn og lån uten sikkerhet

Gjeldsregisteret ble laget for å bremse utviklingen i privat gjeld i Norge. Nordmenn ligger i verdenstoppen for privat gjeld. Faktisk er lån uten sikkerhet en av de største risikoene i norsk økonomi. Med gjeldsregisteret kan bankene bidra til å hindre at du låner mer enn du har råd til.

Betydning for lån uten sikkerhet i gjeldsregisteret

For ditt eksisterende lån uten sikkerhet har ikke gjeldsregisteret stor betydning. Om du har et nedbetalingslån, kredittkort eller kredittramme vil det stå oppført der. Utover dette har det ikke påvirkning på lånet ditt. Du har allerede en avtale med gjeldende bank for dette lånet eller kreditten. Gjeldsregisteret får først betydning for deg når du skal søke om nye lån.

Søknad om nye lån uten sikkerhet

Har du usikret gjeld kan du ikke lenger skjule det for banken når du søker om lån. Banken kan automatisk gå inn i registeret og få oversikt over gjelden din. Derfor vil dine eksisterende lån uten sikkerhet få betydning når du skal ta opp ny gjeld.

Regelen er at du ikke kan ha mer enn fem ganger årsinntekt i gjeld. Banken må derfor kalkulere hvor stor din nåværende gjeld er, før de kan innvilge ytterligere lån eller kredittrammer. Søker du om et usikret lån og har gjeld tilsvarende fem ganger årsinntekt, vil du ikke få innvilget søknaden.

Innsyn i dine lån uten sikkerhet

Du kan selv logge deg inn i gjeldsregisteret for å få innsyn i opplysningene som er registrert på deg. Selv om det er et verktøy laget for bankene, kan du også dra nytte av det. Ved å logge deg inn kan du få full oversikt over din usikrede gjeld. I registeret vil du også kunne se alle kredittkort og kredittrammer du har fått innvilget. Ved å skaffe deg oversikt kan du rydde opp i økonomien din.

Rydd i dine lån uten sikkerhet

Med oversikt over din usikrede gjeld kan du gjøre noen enkle grep for å rydde i økonomien din.

1. Samle lånene dine

Mange har opplevd å se kredittkort eller kredittrammer i gjeldsregisteret de har glemt at de hadde. Om du opplever det samme er det et tegn på at du bør samle kreditten din på ett sted. I stedet for å ha kredittkort fra flere banker, kan det være lurt å samle all kreditt i samme bank.

2. Avslutt kredittkort og kredittrammer

Et enkelt grep for å bedre din oversikt i gjeldsregisteret er å avslutte avtaler om kreditt som ikke brukes. Alle kredittavtaler du har innvilget regnes som gjeld. Det har ikke betydning om du har brukt kreditten eller ei. Gjør en vurdering av avtalene du har og hvilke du har behov for. Ta kontakt med bankene som har utstedt kreditten for å avslutte avtalen. Da vil opplysningene slettes fra gjeldsregisteret og din totale gjeld blir lavere.

3. Vurder å refinansiere gjeld

Har du høy usikret gjeld kan det lønne seg å refinansiere. Det samme gjelder om du har gjeld i flere ulike banker. Ved å refinansiere kan du både få bedre lånevilkår og du vil få bedre oversikt. Når all gjelden din er samlet på ett sted er det enklere å ha kontroll. Refinansiering kan gi deg lavere renter, færre gebyrer og lavere månedlige avdrag. Dette vil bedre økonomien din på flere måter!

Oppsummering – gjeldsregisterets betydning for deg

Norge trumfer listen over privat gjeld. Gjeldsregisteret ble lansert som et verktøy for å hindre økning i privat, usikret gjeld i Norge. Ved å gi bankene oversikt over lån uten sikkerhet kan de bidra til å stanse veksten. For deg som låntaker har det ingen betydning for vilkårene på eksisterende lån, bortsett fra at lånet eller kredittrammen står oppført i registeret. Gjeldsregisteret påvirker dine fremtidige lånesøknader. Når du søker om et nytt lån eller en kredittramme vil banken se på din totale gjeld. Da vil alle lån uten sikkerhet tas med i betraktning.